Foto: ajari

Skolsegregationen ökar i Stockholms skolor

Skolan har blivit en allt större klassfråga. Människor från lägre socioekonomiska förhållanden tenderar att inte klara gymnasiebehörigheten i Stockholms skolor.

Foto: 800pix&riksdagen

Sjukförsäkringssystemet fungerar bra, enligt M-topp

Det har gått några år sedan sjukförsäkringssystemet ändrades och det har kritiserats hårt när sjuka inte få ersättning trots åtta läkarintyg. Helt enligt arbetslinjen, enligt nöjda moderater.